lean szkolenia

Rozwój przemysłu spowodował, iż konieczne stały się zmiany w modelach zarządzania przedsiębiorstwami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean manufacturing to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej zadaniem jest zwiększenie efektywności czynności produkcyjnych w danym zakładzie. Jak łatwo można zgadnąć, zamysł ten ma swoje korzenie w Kraju Kwitnącej Wiśni, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z ograniczeniem do minimum jakichkolwiek czynności wykonywanych podczas procesu produkcyjnego, a jednocześnie absolutnie niepotrzebnych. o lean Najważniejszym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest więc zmniejszenie marnotrawienia zarówno w odniesieniu do siły roboczej jak i wykorzystywanych materiałów. Wykorzystanie metod lean management stwarza możliwość zdobycia takich rezultatów, jak wzrost produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki pracownicze w zakładzie zwykle poprawiają się. Jest to związane z lepszą komunikacją. Co interesujące sposoby działania z zakresu lean management mogą być wdrażane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co jest priorytetem to umiejętność dokonania weryfikacji, które elementy procesów są niepotrzebne dla firmy.