Zawarcie związku małżeńskiego jest bardzo ważnym wydarzeniem dla niektórych osób. Powinni oni więc pomyśleć o pamiątkach, które sprawią, że ten dzień zapamiętamy na zawsze. Bardzo wiele osób rezygnuje z filmu z wesela, ponieważ twierdzą, że nie wychodzą